Koulutustarjonta

Ajoneuvonosturin kuljettajakoulutus

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon osa: perusosaaminen ( Vna 403/2008 14§ )

Koulutuksen ja osaamisen näytön hyväksytty suoritus täyttää valtioneuvoston asetuksen 403/2008 14§: vaatimuksen.

Koulutukseen liittyviä aloituksia, kustannuksia, etuuksia, koulutuspaikoista, vaatimuksia sekä muusta koulutukseen liittyvästä voi kysellä lisää yrityksen puhelimesta tai sähköpostista.

Koulutuksesta kiinnostuneet voivat jättää yhteystietonsa sähköpostiin tai soittaa numeroon 0440 500 166.

Myös muita kyseisen tutkinnon osia on mahdollisuus suorittaa. (kysy lisää)

 

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä (Vna 403/2008 14§ )

Koulutuksia ja osaamisen näyttöjä järjestetään nonstop-periaatteella.

Koulutuksen ja osaamisen näytön hyväksytty suoritus täyttää valtioneuvoston asetuksen 403/2008 14§: vaatimuksen.

Koulutus ja osaamisen näytöt on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, joilla on kokemusta ja jotka ovat työskennelleet kuormausnostureilla, mutta heillä ei ole asetuksen mukaista pätevyyttä.

 

Henkilönostinkoulutus (1)

Koulutuksen laajuus on 1 päivä

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä edellyttää että kuljettaja osaa kyseisen laitteen turvallisen käytön ja tarvittavat tarkastukset.

Työntekijällä on oltava työnantajan kirjallinen lupa laitteen käyttöön.

Koulutuksia järjestetään kysynnän ja tarpeen mukaan.

Kustannukset ja muut asiat neuvotellaan erikseen.

 

Henkilönostinkoulutus (2) (isot autoalustaiset)

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon erillinen ylimääräinen vapaehtoinen osa

Koulutus ja muut tarvittavat asiat järjestetään siten että niillä saavutetaan ammattitutkinnon perusteiden vaativat tavoitteet ja niihin liittyvät pätevyysnäytöt.

 

Kurottajan käyttökoulutus (1)

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon erillinen ylimääräinen vapaehtoinen osa.

Koulutus ja muut tarvittavat asiat järjestetään siten että niillä saavutetaan ammattitutkinnon perusteiden vaativat tavoitteet ja niihin liittyvät pätevyysnäytöt.

 

Kurottajan käyttökoulutus (2)

Kohta 2: Koulutus on kurottajan käyttöön ja osaamiseen liittyvä koulutus. Koulutus ei kuulu tutkintojärjestelmään.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisesta kortin.

 

Siltanosturin käyttökoulutus

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu yrityskohtaiseen, yrityksen omissa tiloissa ja koneilla tarkoitetuksi koulutukseksi.

Koulutuksen kustannukset, tilat, koulutuksen pituus ja muut asia neuvotellaan aina koulutuskohtaisesti.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisesta kortin.

 

Trukinkuljettajan koulutus

Koulutuksen laajuus on 1-2 päivää.

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu yrityskohtaiseen, yrityksen omissa tiloissa ja koneilla tarkoitetuksi koulutukseksi

Koulutuksen kustannukset, tilat, koulutuksen pituus ja muut asia neuvotellaan aina koulutuskohtaisesti.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisesta kortin.

 

Varastonosturinkuljettajan koulutus

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu yrityskohtaiseen, yrityksen omissa tiloissa ja koneilla tarkoitetuksi koulutukseksi. Kustannustehokkuuteen pyritään siten että koulutukseen pyritään saamaan useampi yritys.

Koulutus järjestetään ja toteutetaan siten että koulutuksen hyväksytetysti suorittaneelle voidaan suositella rajoitetun torninosturin ajoluvan myöntämistä.

Koulutuksen kustannukset, tilat, koulutuksen pituus ja muut asia neuvotellaan aina koulutuskohtaisesti.

 

Pienten torninostureiden kuljettaja koulutus (linkkunosturit)

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu yrityskohtaiseen, yrityksen / yrittäjän omissa tiloissa ja koneilla tarkoitetuksi koulutukseksi.

Koulutus järjestetään ja toteutetaan siten että koulutuksen hyväksytetysti suorittaneelle voidaan suositella rajoitetun torninosturin ajoluvan myöntämistä.

Koulutuksen kustannukset, tilat, koulutuksen pituus ja muut asia neuvotellaan aina koulutuskohtaisesti

 

Muu nostoihin ja siirtoihin liittyvä koulutus

Järjestetään ensisijaisesti yrityksille, muutakin alaan liittyvää koulutusta.

Koulutuksen kustannukset, tilat, koulutuksen pituus ja muut asia neuvotellaan aina koulutuskohtaisesti

Järjestämme alihankintana ammattipätevyyskoulutusta yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa.